جغرافیای گورهای جمعی و سربه نیست‌شدگان در گستره ایران

نقاطی که با علامت قرمز رنگ مشخص شده‌اند، محل‌هایی را نشان می‌دهند که تحقیقات سازمان عدالت برای ایران ثابت می‌کند به احتمال قریب به یقین یک گور جمعی در آن مکان وجود دارد. نقاطی که با علامت زرد رنگ مشخص شده‌اند، محل‌هایی را نشان می‌دهند که عدالت برای ایران احتمال زیادی می‌دهد در آن‌جا یا مکانی نزدیک به آن گور جمعی وجود داشته باشد. نقاطی که با علامت سبز رنگ مشخص شده‌اند، مربوط به محل‌هایی است که منابع دیگری غیر از عدالت برای ایران ادعای وجود یک گور جمعی را در آن کرده‌اند و عدالت برای ایران هنوز نتوانسته از درستی آن ادعا اطمینان حاصل کند.

هزاران مخالف سیاسی در گورهای جمعی در سراسر ایران دفن شده‌اند

۷ شهریور ۱۳۹۷: با وجود گذشت سی سال از کشتار وسیع زندانیان سیاسی در سال ۶۷، جمهوری اسلامی هنوز این حقیقت را که هزاران تن […]

بیش…

حکومت ایران در حال تخریب آثار جرم کشتار ۶۷ است

اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران   ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷: مطابق گزارشی که امروز توسط عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران منتشر شد، شواهد […]

بیش…

دفن‌کردن گذشته: تخریب عامدانه گورهای جمعی سال ۱۳۶۷ در ایران

متنی که می‌خوانید، ترجمه گزارشی است که عدالت برای ایران در بهمن ۱۳۹۵ به گروه کاری ناپدیدشدگان قهری تسلیم کرد. متعاقب آن، در فوریه ۲۰۱۷، […]

بیش…