اختفای جنایت؛ گزارش تحقیقی مشترک عفوبین‌الملل و عدالت برای ایران

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷

اختفای جنایت: تخریب گورهای جمعی جان‌باختگان کشتار سال ۶٧ توسط حکومت ایران، گزارش تحقیقی مشترک عفوبین‌الملل و عدالت برای ایران است که در آن، با بررسیشواهد جدید از جمله تصاویر ماهواره‌ای، فیم‌های ویدیویی و عکس‌ها، نشان داده شده که مقامات ایران عامدانه در حال تخریب گورهای جمعی قطعی یا احتمالی مربوط به کشتار ۶۷ هستند. در جریان کشتار ۶۷، هزاران زندانی به دلایل سیاسی دستگیر شده، قهرا ناپدید و به صورت فراقانونی اعدام شدند.

برای خواندن متن کامل گزارش روی تصویر کلیک کنید.