اگر به خاوران رفتی، برای ما عکسی به یادگار بیار

اسفند ۲۶, ۱۳۹۶

ایرانیان، پنجشنبه و جمعه آخر سال به مزار عزیزان از‌دست‌رفته‌شان می‌روند تا سال را در کنار آنها به پایان برسانند. هزاران مادر در سراسر ایران هنوز نمی‌دانند مزار عزیزان‌شان کجاست. خاوران مزار جمعی صدها زندانی سیاسی است که در سال۱۳۶۷ به شکل مخفیانه اعدام شدند. مادران خاوران سال‌هاست که هر هفته سر این مزار رفتند و از آن عکس‌هایی برای‌مان به یادگار گرفتند. بسیاری از مادران درگذشتند بی‌آن‌که نشانی از فرزند خود بیابند. اگر به خاوران رفتید برای‌مان عکسی به یادگار بگیرید. عکس ها و فیلم‌های شما از خاوران، دل مادران خاوران را گرم می‌کند که در این آخرین پنجشنبه و جمعه سال و همه پنجشنبه‌ها و جمعه‌های دیگر سال، تنها نیستند.