حقیقت خاک‌شده در سنندج

خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

در خرداد ۱۳۸۲ کارگران ساختمانی هنگام کار در محل سابق ساختمان دادگاه انقلاب سنندج گوری جمعی را کشف کردند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کارگران را وادار به سکوت کردند و یک نشریه محلی که نیز خبر کشف این گور جمعی را گزارش داده بود، بسته شد. عملیات ساخت و ساز، با وجود کشف این گور جمعی، برای تبدیل ساختمان دادگاه انقلاب به یک مرکز تجاری ادامه یافت.

هویت کسانی که پیکرشان در این گور جمعی مدفون بوده‌ است، مشخص نیست. با این حال، عدالت برای ایران با چهار زندانی سیاسی سابق مصاحبه کرده است و آنها گفته‌اند در محل سابق ساختمان دادگاه انقلاب سنندج، زندانی وجود داشته که در اوایل دهه ۶۰، تعدادی از زندانیان سیاسی در حیاط آنجا اعدام شده‌اند. بنابراین احتمال دارد بقایای موجود در این گور جمعی متعلق به این افراد باشد. دو زندانی که در سال ۶۷ در این زندان محبوس بوده‌اند، به عدالت برای ایران گفته‌اند احتمال دیگر این است که بقایای موجود در این گور به آن دسته از زندانیان سیاسی تعلق داشته باشد که طی شش ماه اول سال ۶۷، عمدتا به اتهام رابطه با گروه‌های مخالف کرد مثل کومله و حزب دموکرات کردستان ایران اعدام شدند. بنا به اظهارات ایشان در آن زمان ده‌ها تن در زندان دادگاه انقلاب سنندج محبوس بودند و در زیرزمین این ساختمان اعدام شده‌اند. اعدام‌ها مخفیانه صورت می‌گرفته و پیکرها هرگز به خانواده‌ها تحویل داده نشده است.

امروزه این گور جمعی به بخشی از محوطه اطراف میدان شهرداری سنندج تبدیل شده است که به دلیل وجود مراکز خرید یکی از پررفت‌وآمدترین نقاط شهر محسوب می‌شود.