گفت‌و‌گوی بی‌بی‌سی با یکی از شاهدان اعدام‌های دهه شصت