تلویزیون ایران اینترنشنال: هشدار درباره تخریب عامدانه گورهای جمعی اعدامی‌های سال ۶۷