دهه ۶۰، جعبه سیاه جمهوری اسلامی؛ تاریخ سرکوب و سکوت

شهریور ۹, ۱۳۹۷

اتاق خبر: اعتراضات مردم به گرانی، مسائل اقتصادی، فساد عظیم حکومتی و همین‌طور عدم آزادی بیان و نقض حقوق بشر، هم‌چنان در ایران ادامه دارد. ما با این اعتراضات همراه هستیم و سعی می‌کنیم این اعتراضات را منعکس کنیم. اما برای ما این بخش از اعتراضات مردم در یک فضای مجرد و جدایی اتفاق نمی‌افتد. بلکه این اعتراضات به تداوم یک نظام سرکوب، سکوت و تداوم دهه‌ها حذف مخالفان است. از نظر ما ثبت فجایعی که در دهه ۶۰ اتفاق افتاده بسیار مهم است. اگر مردم ما تاریخ دهه ۶۰ و وقایع و حقایق این دهه را خوب بدانند برای امروز و مهم‌تر از آن برای فردای‌شان می‌توانند تصمیم درستی بگیرند؛ برای این‌که اگر قرار باشد این جامعه، فردایی روشن، دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر داشته باشد باید گذشته خود را کاملا مشخص کند و با همه آمران و عاملان این جنایت‌ها به‌ شکلی برخورد کند تا این فجایع دیگر در آینده ایران تکرار نشود. دانستن مسئولیت ایجاد می‌کند. به‌طور مشخص الان حداقل می‌دانیم که در سرتاسر ایران این گورهای جمعی وجود دارد و خانواده‌ها در تمام این سال‌ها مورد اذیت و آزار واقع شدند و حق‌شان پایمال شده‌ است. به‌عنوان شهروندان ایران، هر کدام‌ ما وظیفه داریم در کنار خانواده‌ها باشیم به مکان‌ گورهای جمعی برویم و در روند ثبت مکان‌های گور جمعی کمک کنیم. چه اشکالی دارد که به مکان‌های گورهای جمعی برویم، از این مکان‌ها عکس بگیریم و درشبکه‌های اجتماعی بگذاریم؟ نکته بعدی این است که مکان‌های گورهای جمعی در بیشتر شهرهای ایران توسط جمهوری اسلامی تخریب می‌شوند؛ بنابراین هر کدام از ما به‌ عنوان شهروند باید نقش‌مان را برای جلوگیری از تخریب این گورهای جمعی ادا کنیم.