سی سال بعد از ۶۷؛ قبرهایی که هنوز خاکشان داغ است

شهریور ۷, ۱۳۹۷

 

بی‌بی‌سی: در سی‌امین سالگرد کشتار زندانیان دهه شصت و حفر گورهای جمعی در ایران و به مناسبت روز جهانی ناپدیدشدگان قهری یا سر‌به‌نیست‌شدگان، سازمان عدالت برای ایران در طرحی به نام خاک‌رنج، با کمک دویست نفر شواهد و اطلاعاتی از گورهای جمعی در ایران تهیه کرده و در اختیار عموم قرار داده است. خاک‌رنج با هدف روایت رنج بازماندگان، تلاش می کند این بخش از تاریخ ایران به دست فراموشی سپرده نشود.