برگزاری مراسم سی‌امین سالگرد اعدام‌شدگان ۶۷ در لندن

شهریور ۶, ۱۳۹۷

ایران اینترنشنال: سی‌ سال پس از اعدام‌های گروهی سال شصت‌وهفت در چندین شهر ایران، خانواده‌ها و بازماندگان این اعدام‌شدگان می‌گویند همچنان به‌دنبال پاسخ از مقامات ایران و دادخواهی عادلانه‌اند.

امسال از چند روز پیش، در شهرهای مختلف جهان، مراسم‌هایی برای گفت‌وگو درباره اعدام‌های دهه ۶۰ برگزار شده است.

در لندن هم به همین مناسبت، «سازمان عدالت برای ایران» برای گزارش یافته‌های تحقیقات انجام‌شده در این زمینه، در لندن مراسمی برگزار کرد.

تحقیقات عدالت برای ایران، نشان می‌دهد که گورهای بی‌نشانی در جریان این اعدام‌های گسترده در سراسر ایران ایجاد شده‌اند و حکومت به‌طور سازمان‌یافته در حال نابودی محل‌های به‌خاک‌سپاری اعدام‌شدگان است.

در این نشست سازمان عدالت برای ایران با تعدادی از  خانواده‌ها، شاهدان و جان‌به‌دربردگان کشتار ۶۷ گفت‌وگو می‌کند.