اسماعیل، نشسته بر گوری

شهریور ۵, ۱۳۹۶

 

اسماعیل باقری، نشسته بر گور جمعی زندانیان سیاسی اعدام شده در سال ۶۷، به احتمال زیاد، سال ۱۳۷۰

وی پدر پروین و مهرداد باقری بود که هر دو در کشتار ۶۷ اعدام شدند. مقامات رسمی به وی، این مکان را به عنوان محل دفن دختر و پسرش و ده ها زندانی دیگر نشان دادند.

 

اسماعیل باقری تا زمان فوتش در سال ۱۳۹۴، سعی می کرد گورهای جمعی را تا حد ممکن حفظ و نگه‌داری کند. این عکس در نوروز یکی از سال‌ها که زمان آن مشخص نیست گرفته شده است.