ساخت و ساز بر روی مکان احتمالی گورجمعی رودسر

شهریور ۵, ۱۳۹۶

گور جمعی زندانیان سیاسی رودسری که در جریان کشتار سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، به باور برخی از خانواده های آنان، در تکه زمینی در بلوار شهدای این شهر و جنب دانشگاه آزاد اسلامی قرار دارد.
از ماه ها پیش، اجرای یک عملیات ساختمانی در این زمین آغاز شده است. ساکنان محل حدس می زنند قرار است در این مکان یک مرکز تجاری درست شود. در صورت اتمام این عملیات ساختمانی، گورجمعی رودسر در زیر ساختمان قرارخواهد گرفت و برای همیشه از دید و دسترس عموم خارج خواهد شد.