ساخت و ساز بر روی مکان احتمالی گور جمعی رودسر

شهریور ۵, ۱۳۹۶

گور جمعی زندانیان سیاسی رودسری که در جریان کشتار سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، به باور برخی از خانواده‌های آنان، در تکه زمینی در بلوار شهدای این شهر و جنب دانشگاه آزاد اسلامی قرار دارد.
از ماه‌ها پیش اجرای یک عملیات ساختمانی در این زمین آغاز شده است. ساکنان محل حدس می‌زنند قرار است در این مکان یک مرکز تجاری درست شود. در صورت اتمام این عملیات ساختمانی، گور جمعی رودسر در زیر ساختمان قرار خواهد گرفت و برای همیشه از دید و دسترس عموم خارج خواهد شد.