آخه اینجا لعنت‌آباده!

شهریور ۵, ۱۳۸۶

این عکسها که به همراه یک گزارش در وب سایت راه توده منتشر شده، مربوط به یک دیدار گروهی از گورهای جمعی اهواز است که وضعیت این مکان را در سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد.

در بخشی از این گزارش، نوشته رحمان بهمنی، آمده است:

“از دور کارخانه صنایع فولاد اهواز در هاله ای از غبار سیاه با قد قواره زشتش خودنمایی می کرد، روبروش در مقابل ما بهشت آباد بود. اطراف ما خونه های نیمه ساخته ای بودن. یادم اومد از مسیر خاکی هم که عبور می کردیم بعضی خونه ها مسکونی بودن اما توی لعنت آباد هیچ بشر زنده ای دیده نمی شد.
زمین گرمای خورشید رو داشت آروم آروم به آسمون می بخشید. باز یه دور دیگه چرخیدم و کپه های خاک ایندفعه توجهم رو جلب کردن. معلوم بود که ماشین های حمل نخاله های ساختمانی تا چند متری اینجا بارشون رو تخلیه می کنن. دور گورها معلوم بود که با گریدر خاک برداری شده! یعنی می خواستن روی گورها خاک بریزن؟
آروم به سمت مزار ها قدم بر داشتم . با تمام قبرستونا فرق داشت.آخه اینجا لعنت آباده!


تا یادم میاد همیشه این یه وجب زمین آخر رو تو دل خاک می کنن اما اینجا مساله متفاوت بود. قبر ها رو با بلوک از سطح زمین ارتفاع داده بودن.
اغلب گورها به این صورت بودن اما بعضی ها در اطرافشون خاک ریخته شده بود و دیگه اثری از بلوکها به چشم نمی خورد. به نوعی میشه گفت به این آرامگاه ها رسیده بودن و دستی به سرو روشون کشیده شده بود.
قبرا تا ۲۰ متری به صورت جفت دوتایی بودن اما بعد از اون توی یک ردیف خطی از نظر دور می شدن.دقیقا به سمت افق می رفتن تا جایی که توی اون غروب گرم تابستون انتهاشون رو نمی تونستی واضح ببینی. چشماتو باید ریز می کردی تا راحت تر به افق خیره بشی. آروم کنار قبرا شروع به قدم زدن کردم و آروم می
شمردم۳،۲،۱….۵۰،۵۱،…..۱۰۱،۱۰۰،۹۹……۱۲۲.آره صدوبیست و دو نفر.”