قهدریجان: سربه‌نیست شدگان در باغ‌ها

اسفند ۱۵, ۱۳۹۶

منابع مطلع بر این باورند که سید مهدی هاشمی، از موسسان سپاه اصفهان و گروه عملیاتی اش از باغهای اطراف قهدریجان اصفهان برای شکنجه و سربه نیست کردن مخالفان سیاسی استفاده، و پیکر آن‌ها را نیز در همان‌جا در گودال‌هایی دفن می‌کردند.

محمد هوشی که در ۱۷ سالگی به اتهام عضویت در پیشگام دانش آموزی سازمان چریک‌های فدایی خلق دستگیر شده و بیش از هفت سال در زندان‌های مختلف اصفهان حبس کشیده است، در این‌باره چنین شهادت می‌دهد:

“ما در اصفهان مفقود الاثر زیاد داشتیم. بچه‌هایی که تیم‌هایی مثل تیم سید مهدی هاشمی می‌دزدیدند و اینا رو می‌بردند توی باغ‌هایی نزدیک “قهدریجان”، همان‌جایی که بعد شد جزو اتهاماتش، و به طور وحشتناکی اینها رو شکنجه می‌کردند.

سید مهدی جزو موسس‌های اصلی سپاه اصفهان بود و جزو نزدیک‌ترین افراد به اصطلاح شبه نظامی. گروه سید مهدی اینا رو دزدید توی اصفهان و این پنج تا به فاصله‌ی تقریبا حدود سه سال، دوسال، سه سال این پنج تا دزدیده شدند.

تو طول سال ۶۰ قبل از اینکه سید مهدی به تهران منتقل شه و بره تو دفتر به اصطلاح مسئول حفاظت بشه، تیم سید مهدی یکی از سر تیمهای بازجوهای زندان اصفهان بود.

این تیم اطلاعاتی مسئول شناسایی بود. افراد عمده معروف مجاهدین، تشکیلات چپ کسایی که شناخته شده بودن. اونایی که زمان شاه زندان بودند و مردم می‌شناختنشون و وجهه‌ای داشتن اینا به طور کامل اینا رو شناسایی می کردن.

پنج تا برادرند تو اصفهان به اسم طاهریون این پنج تا از سال ۵۹ ناپدید شدند. اینجور که ما اون موقع سال ۵۹ بودیم. بچه‌های مجاهدین بودند. من برادر بزرگشون را می‌شناختم که محسن طاهریون بود. که معلم بود تو اصفهان و جزو تشکیلات معلمین مجاهدین بود. بعد تو یه کتابخونه “مشعل” بود اصفهان. یه کتابخونه‌ی قدیمیه تو اصفهان، کتاب فروشیه یه مدتی اونجا کارهای فرهنگی و اینا با یه گروه نویسنده‌ها کارهای فرهنگی می‌کرد. برادرهای دیگه، محمدرضا طاهریون، علی طاهریون، جمال طاهریون و محمدجعفر طاهریون.

اینا که من میگم پنج تان چون‌که مادرشون می‌رفت دم پزشک قانونی، جمال طاهریون و محمدجعفر طاهریون. مادرشون عکس‌های اینا رو توی قاب گرفته بود و جزو. همه می‌شناختنش دم پزشک قانونی اصفهان، مادر طاهریون رو همه می‌شناختنند.

مادر طاهریون تا اونجایی که من یادمه تا سال ۶۷ که من از زندان آزاد شده بودم می‌دونم که همیشه می‌رفت دم پزشک قانونی و همین چند وقت پیش‌ها فوت کردند. حدود سه، چهار، پنج سال پیش فوت کردند

معلوم نیست کجان. نه رکوردی از زندان ازشو ن هست . نه تو زندان مثلا چون اصفهان اگر کسی رو میگرفتن یا تو بازداشتگاه سپاه بود یا تو بازداشت گاه سید علی خان بود یا زندان شهربانی بود. اگر باغ کاشفی میرفت اونایی بودن که از توی سپاه میفرستادنشون. این سه جا اگر شما رو میگرفتن، زندان اصفهان که نمیبردنت مستقیم چون باید از کانال سپاه میرفتی. میشد بازداشتگاه سید علی خان اونم باید از کانال سپاه میرفتی. هرکسی رو که میگرفتن و میبردن سپاه مرکزی که توی خیابان کمال اسماعیل بود اونجا پخششون میکردن تو بازداشتگاه های مختلف. از اینا هیچ رکوردی نیست.

ما با چند تا از بچه‌های آرمان مستضعفان که مال قهدریجان بودند. تو زندان اصفهان که بودیم، صحبت می‌کردیم. اون‌ها اون باغ و اینها رو می‌دونستند دقیقا کجاست. چون مال قهدریجان بود این سید مهدی.

شکنجه میکردن همونجا میکشتن. اونا یک سری چاه پیدا کردند توی اون باغ که بعد هم توی پرونده سید مهدی هست این قضیه. که جنازه پیدا کردند.سید مهدی رو یکی از مفاد اتهام هاش کشتن چند تا بسیجی بود. که توی باغ کشتن و بعد جنازشون رو انداخته بودند توی چاه. احتمال خیلی هست که جنازه های دیگه ای باشه..”

 

پیشینه:

سید مهدی هاشمی برادر داماد حسن‌علی منتظری، قائم مقام روح الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی بود. او پس از انقلاب مسئولیت‌های متعددی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عهده داشت.

جود اینکه در سال ۱۳۶۶ و هم‌زمان با تشدید اختلافات بین رهبر وقت جمهوری اسلامی و قائم مقام او، سید مهدی هاشمی به اتهام قتل چند نفر از مذهبیون بانفوذ پیش از انقلاب ۵۷ و دفن مخفیانه آن‌ها در باغ‌های اطراف قهدریجان محاکمه و اعدام شد، در جریان این محاکمه هیچگاه به موضوع سربه‌نیست شدن مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی اشاره نشد.

وی در سال ۱۳۶۵ به اتهام قتل آیت‌الله شمس‌آبادی و چند نفر دیگر در زمان شاه دستگیر و در سال ۱۳۶۶ و هم‌زمان با تشدید اختلافات بین رهبر وقت جمهوری اسلامی و قائم مقام او، محاکمه و اعدام شد. فیلم های متعدد از اعترافات او و همچنین کشف جنازه برخی از کسانی که او به اتهام قتل آن ها در نهایت در سال ۱۳۶۶اعدام شد از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده است. در این فیلم ها، باغ هایی اطراف قهدریجان نجف آباد نشان می دهند که جنازه هایی در آن ها خاک شده اند.

در جریان این محاکمه هیچگاه به موضوع سربه‌نیست شدن مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی توسط مهدی هاشمی و تیم عملیاتی وی در باغ‌های اطراف قهدریجان اشاره نشد.