مسجد سلیمان، تُل‌بُزان: کسی می‌داند شما کی هستید؟

اسفند ۱۸, ۱۳۹۶

در مسیر جاده مسجد سلیمان به دهستانی به نام تُل‌بُزان هست که در حاشیه گورستان آن، یک سازه سیمانی با پنج برآمدگی غیرعادی وجود دارد که اندازه هرکدام از یک سنگ قبرعادی خیلی بزرگ‌تر است. بر روی یکی از آن‌ها نام علی‌جمعه سبزدل و تاریخ مرگ را ۱۳۶۷ را نوشته اند که این ظن را تقویت می کند که باقی سازه های سیمانی هم محل دفن زندانیان سیاسی مسجد سلیمان است که در سال ۱۳۶۷ اعدام شده اند.

ابراهیم دلا که خود تا چند روز مانده به وقوع کشتار ۶۷ در زندان مسجد سلیمان به اتهام هواداری از یکی از سازمان‌های چپ زندانی بوده و در همان زمان به زندان اهواز منتقل شده براساس شنیده‌هایش از منابع آگاه می‌گوید که برخی از اعدام‌شدگان مسجد سلیمان را در این منطقه دفن کرده‌اند.

مهری القاسپور ، زندانی سیاسی جان به در برده از کشتار ۶۷ در اهواز که اهل مسجد سلیمان است درباره این سازه سیمانی چنین تحلیل می‌کند: “اگر دقت کنید، کل این محوطه را یعنی نه فقط روی گورها بله اطرافش را هم با سیمان پوشانده اند. انگار می‌خواسته اند آنچه زیر آن است را پنهان کنند. در عین حال، برآمدگی روی گورها، خیلی بزرگتر از اندازه قبر طبیعی است که باز هم نشان می دهد که می خواسته اند وانمود کنند زیر هر کدام از این گورها فقط یک نفر دفن شده است.”

براساس فهرست‌های مختلف موجود، بین ۲۰ تا ۳۰ زندانی سیاسی در جریان کشتار ۶۷ در مسجد سلیمان اعدام شده‌اند که در آن ها یک زن به نام کشور فردی هم بوده است. تنها به تعداد کمی از خانواده‌های این اعدام‌شدگان مکان مشخصی را به عنوان قبر انفرادی در یکی قبرستان‌های  مسجد سلیمان نشانی داده‌اند و بقیه خانواده‌ها اطلاعی از محل مزار فرزندانشان ندارند.

به گفته کسی که از این گورها در تیرماه ۱۳۹۵ عکس برداری کرده است (عکس‌های این صفحه) بر بالای ساختمان‌های این محل، دوربین مدار بسته کار گذاشته بودند. وی به همراه چند نفر از خویشاوندان خود به محل رفته تا آنها نگهبانی بدهند و اگر کسی آمد، او را خبر کنند که محل را ترک کند.

او گفته‌است: با این همه، من داد زدم سر قبر آن‌ها، گفتم شما کی هستید؟ کسی می‌داند شما کی هستید؟ پدرو مادرتان کجا می دانند شما اینجا هستید؟!”

در استان خوزستان حداقل دو مکان دیگر هست که در آن با استفاده از سازه های سیمانی، روی مزارهای جمعی را پوشانده‌اند. یکی از آن‌ها در منطقه پادادشهر اهواز و دیگری در گورستان سید امیر، در مسیر جاده اهواز به ماهشهر است.