اخبار و گزارش‌ها

ساخت و ساز بر روی مکان احتمالی گور جمعی رودسر

گور جمعی زندانیان سیاسی رودسری که در جریان کشتار سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، به باور برخی از خانواده‌های آنان، در تکه زمینی در بلوار شهدای این […]

بیش…