آمران و عاملان

متهم: حسین مؤید عابدی

حسین مؤید عابدی، علاوه بر موارد متعدد نقض حقوق بشر در دهه شصت، به شهادت جان‌به‌دربردگان کشتار ۶۷، به عنوان نماینده وزارت اطلاعات، عضو هیات […]

بیش…