آمران و عاملان

متهم: ابراهیم رییسی

نام و نام خانوادگی: سید ابراهیم رئیسی زندگینامه: سید ابراهیم رئیسی، متولد آذر۱۳۳۹ در شهر مشهد است. او تحصیلات حوزوی دارد. مسئولیت‌ها: ـ دادیار دادگاه […]

بیش…

متهم: حسینعلی نیری

نام و نام خانوادگی: حسینعلی نیری زندگینامه: حسینعلی نیری تحصیلات حوزوی دارد و پس از انقلاب اسلامی در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی مشغول به‌ کار […]

بیش…

متهم: مصطفی پورمحمدی

نام و نام خانوادگی: مصطفی پورمحمدی پیشینه و سوابق تحصیلی: مصطفی پورمحمدی متولد ۱۳۳۸، شهر قم است. او تحصیلات حوزوی دارد. مسئولیت‌ها: ـ دادستان دادگاه‌های […]

بیش…

متهم: مرتضی اشراقی

نام و نام خانوادگی: مرتضی اشراقی زندگینامه: از پیشینه و سوابق او اطلاعات زیاد و دقیقی در دست نیست؛ جز این‌که مرتضی اشراقی پس از […]

بیش…