آمران و عاملان

متهم: رضا صَرامی

نام و نام‌ خانوادگی: رضا صرامی زندگینامه: از پیشینه و سوابق او اطلاع دقیقی در دست نیست. مسئولیت‌ها: ـ رئیس سازمان زندان‌های استان خوزستان از […]

بیش…