کاری کنید

اقدام فوری: نگذارید گور جمعی رودسر را تخریب کنند

چند سال است که در بخشی از بلوار شهدای رودسر که به باور خانواده‌ها، محل دفن جمعی گروهی از جان باخته‌گان کشتار سال ۱۳۶۷ است، […]

بیش…

تاریخ تبریز را از زیر بتون در بیاورید

در سال ۱۳۹۶، مسئولان وادی رحمت تبریز بخشی از این گورستان که در آن زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰ به صورت فردی و […]

بیش…

نگذارید تاریخ جنایت در قائمشهر فراموش شود

گورهای جمعی و سربه نیست شدگان در آنها، بخشی از تاریخ گذشته این سرزمین هستند که حکومت ایران همواره سعی در پنهان نگه داشتن، سانسور […]

بیش…

نگذارید تاریخ جنایت در جاده عباس آباد-کلاردشت فراموش شود

گورهای جمعی و سربه نیست شدگان در آنها، بخشی از تاریخ گذشته این سرزمین هستند که حکومت ایران همواره سعی در پنهان نگه داشتن، سانسور […]

بیش…

اقدام فوری: نگذارید گور جمعی ارومیه را تخریب کنند

در ده سال اخیر،  روی جاهای مختلف در منطقه ای که گورهای جمعی احتمالی ارومیه در آن واقع است، ساخت و سازهای زیادی شده و […]

بیش…

نگذارید تاریخ جنایت گروه قنات در جهرم فراموش شود

گورهای جمعی و سربه نیست شدگان در آنها، بخشی از تاریخ گذشته این سرزمین هستند که حکومت ایران همواره سعی در پنهان نگه داشتن، سانسور […]

بیش…

نگذارید تاریخ جنایت در جاده اهواز به امیدیه فراموش شود

گورهای جمعی و سربه نیست شدگان در آنها، بخشی از تاریخ گذشته این سرزمین هستند که حکومت ایران همواره سعی در پنهان نگه داشتن، سانسور […]

بیش…

اقدام فوری: نگذارید گورهای جمعی مشهد را تخریب کنند

در سال های اخیر، در دو منطقه از سه بخشی از گورستان بهشت رضای مشهد که به باور خانواده‌ها گورهای جمعی جان باخته گان سال […]

بیش…

نگذارید تاریخ جنایت در بهشت زهرا فراموش شود

گورهای جمعی و سربه نیست شدگان در آنها، بخشی از تاریخ گذشته این سرزمین هستند که حکومت ایران همواره سعی در پنهان نگه داشتن، سانسور […]

بیش…

نگذارید تاریخ جنایت در صالح آباد ایلام فراموش شود

گورهای جمعی و سربه نیست شدگان در آنها، بخشی از تاریخ گذشته این سرزمین هستند که حکومت ایران همواره سعی در پنهان نگه داشتن، سانسور […]

بیش…

نگذارید تاریخ جنایت در اردبیل فراموش شود

گورهای جمعی و سربه نیست شدگان در آنها، بخشی از تاریخ گذشته این سرزمین هستند که حکومت ایران همواره سعی در پنهان نگه داشتن، سانسور […]

بیش…

اقدام فوری: نگذارید گورهای جمعی اهواز را ناپدید کنند

سال هاست تلی از زباله و نخاله های ساختمانی، گورهای جمعی جانباختگان کشتار ۶۷ در پادادشهر اهواز را احاطه کرده است. در سال های اخیر، […]

بیش…