کاری کنید

اقدام فوری: نگذارید گور جمعی رودسر را تخریب کنند

چند سال است در بخشی از بلوار شهدای رودسر که به باور خانواده‌ها، محل دفن جمعی گروهی از جان‌باختگان کشتار سال ۱۳۶۷ است، یک عملیات […]

بیش…

تاریخ تبریز را از زیر بتون در بیاورید

در سال ۱۳۹۶، مسئولان وادی رحمت تبریز بخشی از این گورستان که در آن زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه ۶۰ به صورت فردی و همچنین […]

بیش…

نگذارید تاریخ جنایت در قائمشهر فراموش شود

گورهای جمعی و سربه‌نیست‌شدگان در آن‌ها، بخشی از تاریخ گذشته این سرزمین هستند که حکومت ایران همواره سعی در پنها‌ن‌نگه‌داشتن، سانسور‌کردن و تحریف‌کردن آن داشته […]

بیش…

نگذارید تاریخ جنایت در جاده عباس‌آباد-کلاردشت فراموش شود

گورهای جمعی و سربه‌نیست‌شدگان در آن‌ها، بخشی از تاریخ گذشته این سرزمین هستند که حکومت ایران همواره سعی در پنهان‌نگه‌داشتن، سانسورکردن و تحریف‌کردن آن داشته […]

بیش…

اقدام فوری: نگذارید گور جمعی ارومیه را تخریب کنند

در ده سال اخیر روی جاهای مختلف در منطقه‌ای که گورهای جمعی احتمالی ارومیه در آن واقع است ساخت‌و‌سازهای زیادی شده و یا در جریان […]

بیش…

نگذارید تاریخ جنایت گروه قنات در جهرم فراموش شود

گورهای جمعی و سربه‌نیست‌شدگان در آن‌ها، بخشی از تاریخ گذشته این سرزمین هستند که حکومت ایران همواره سعی در پنهان‌نگه‌داشتن، سانسورکردن و تحریف‌کردن آن داشته […]

بیش…

نگذارید تاریخ جنایت در جاده اهواز به امیدیه فراموش شود

گورهای جمعی و سربه‌نیست‌شدگان در آن‌‌ها، بخشی از تاریخ گذشته این سرزمین هستند که حکومت ایران همواره سعی در پنهان‌نگه‌داشتن، سانسورکردن و تحریف‌کردن آن داشته […]

بیش…

اقدام فوری: نگذارید گورهای جمعی مشهد را تخریب کنند

در سال‌های اخیر، در دو منطقه از سه بخشی از گورستان بهشت رضای مشهد که به باور خانواده‌ها گورهای جمعی جان‌باختگان سال ۱۳۶۷ در آن […]

بیش…

نگذارید تاریخ جنایت در بهشت زهرا فراموش شود

گورهای جمعی و سربه‌نیست‌شدگان در آن‌ها، بخشی از تاریخ گذشته این سرزمین هستند که حکومت ایران همواره سعی در پنهان‌نگه‌داشتن، سانسورکردن و تحریف‌کردن آن داشته […]

بیش…

نگذارید تاریخ جنایت در صالح‌آباد ایلام فراموش شود

گورهای جمعی و سربه‌نیست‌شدگان در آن‌ها، بخشی از تاریخ گذشته این سرزمین هستند که حکومت ایران همواره سعی در پنهان‌نگه‌داشتن، سانسورکردن و تحریف‌کردن آن داشته […]

بیش…

نگذارید تاریخ جنایت در اردبیل فراموش شود

گورهای جمعی و سربه‌نیست‌شدگان در آن‌ها، بخشی از تاریخ گذشته این سرزمین هستند که حکومت ایران همواره سعی در پنهان‌نگه‌داشتن، سانسورکردن و تحریف‌کردن آن داشته […]

بیش…

اقدام فوری: نگذارید گورهای جمعی اهواز را ناپدید کنند

سال‌هاست تلی از زباله و نخاله‌های ساختمانی، گورهای جمعی جان‌باختگان کشتار ۶۷ در پادادشهر اهواز را احاطه کرده است. در سال‌های اخیر، یک عملیات تعریض […]

بیش…