روایت خاک

ارومیه؛ لعنت تپه‌سی

شنیده‌های خانواده‌های جان‌باختگان کشتار سال ۱۳۶۷ در زندان ارومیه و همینطور برخی از جان‌به‌در‌بردگان حاکی از آن است که پیکر زندانیان سیاسی اعدام‌شده را در […]

بیش…