روایت خاک

ایلام: شماره‌گذاری‌شده با چوب جعبه میوه

در حاشیه دورافتاده گورستان صالح‌آباد ایلام، چند سنگ قبر وجود دارد که نام‌های اعدام‌شدگان کشتار ۶۷ این شهر روی آن نوشته شده است. هیچ ‌کس […]

بیش…