روایت خاک

بروجرد؛ خانه‌های ساخته‌شده روی کُفرآباد

به گفته برخی از اهالی محل در زمین‌های زراعی پشت کانال آبی که در نزدیکی امامزاده جعفر بروجرد قرار داشته است گروهی از زندانیان سیاسی […]

بیش…