روایت خاک

جاده کلاردشت-عباس‌آباد: چاهی پُرشده با ماسه

در جاده عباس‌آباد به کلاردشت در مازندران و به فاصله چهار کیلومتری روستای ماشاالله‌آباد به طرف کلاردشت، مکانی به نام دیارگاه بند است. تا دهه […]

بیش…