روایت خاک

جهرم: چیزی نگویید که گروه قنات می‌آید

در نخستین ماه‌های پس از انقلاب عده‌ای به رهبری علی‌محمد بشارتی جهرمی که از موسسان سپاه پاسداران انقلاب بود و حسین آیت‌الهی، امام جمعه جهرم، […]

بیش…