روایت خاک

رودسر، بلوار شهدا: از محل دفن سنگساری‌ها تا بازار روز

مقامات رسمی در سال ۱۳۶۷ به برخی از بستگان زندانیان اعدام‌شده اهل رودسر گفته‌اند پیکر فرزندتان در ضلع جنوبی تکه‌زمینی در بلوار شهدای این شهر […]

بیش…