روایت خاک

سنندج، دادگاه انقلاب قدیم: و چرخ ماشین‌ها می‌چرخد…

ساختمان دادگاه انقلاب سنندج، واقع در خیابان ششم بهمن سابق (میدان شهرداری فعلی) یکی از اصلی‌ترین مکان‌های بازداشت و حبس زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ […]

بیش…