روایت خاک

شیراز، دارالرحمه: هیچ‌کسی ندید، هیچ‌کسی مطمئن نیست

در انتهای گورستان دارالرحمه شیراز، در قسمت جنوب شرقی، که قبلا جزو مناطق متروکه آن به حساب می‌آمده است، زندانیان سیاسی اعدام‌شده را دفن می‌کردند. مقامات […]

بیش…