روایت خاک

قائمشهر، سید نظام‌الدین: عکس‌های سیاه و سفید

در چهارم فروردین ۱۳۶۱، پنج تن از چریک‌های فدایی خلق در جنگل‌های اطراف قائمشهر در محاصره نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند. این گروه را […]

بیش…