صوتی و تصویری

همچون پلنگی در بند

طاهره خرمی، زندانی سیاسی سابق، از همبندیان خود در زندان ایلام می‌گوید که در کشتار سال ۶۷ جان‌ باخته‌اند.  

بیش…