صوتی و تصویری

زری دادستان در زندان به بلوغ رسید

شایسته وطن‌دوست، جان‌به‌دربرده از کشتار ۶۷ در زندان نیروی دریایی رشت، از بعضی از هم‌بندیانش که اعدام شده‌اند می‌گوید. فهرستی که شایسته وطن‌دوست از همبندیانش […]

بیش…

حقیقت خاک‌شده در رشت

به گفته شاهدان عینی که با عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران مصاحبه کرده‌اند، پیکر زندانیان سیاسی را که در مرداد ۶۷ در زندان شهر […]

بیش…