صوتی و تصویری

آن شب که بچه تب داشت

مینا هاشمی، که همسرش، از اعدام شدگان دهه ۶۰ در قطعه ۱۰۸ بهشت زهرا دفن شده بوده، از وجود یک گور جمعی احتمالی در حاشیه […]

بیش…