صوتی و تصویری

ساخت و ساز بر روی مکان احتمالی گور جمعی رودسر

گور جمعی زندانیان سیاسی رودسری که در جریان کشتار سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، به باور برخی از خانواده‌های آنان، در تکه زمینی در بلوار شهدای این […]

بیش…

رودسر، بلوار شهدا: از محل دفن سنگساری‌ها تا بازار روز

مقامات رسمی در سال ۱۳۶۷ به برخی از بستگان زندانیان اعدام‌شده اهل رودسر گفته‌اند پیکر فرزندتان در ضلع جنوبی تکه‌زمینی در بلوار شهدای این شهر […]

بیش…