صوتی و تصویری

مادران جوان با موهای سفید

عبه سیدمرادی از اعدام دو برادرش در کشتار ۶۷ در سنندج و دفن جان‌باختگان در گوری جمعی در قروه می‌گوید.  

بیش…

حقیقت خاک‌شده در قروه

حوالی شهر قروه واقع در استان کردستان زمینی بیابانی در مجاورت گورستان بهاییان وجود دارد که باور می‌رود پیکر برخی از زندانیان سیاسی که در […]

بیش…

خاطرات خانواده‌های اعدام‌شدگان سال ۶۷

گفت‌و‌گوی بی‌بی‌سی فارسی با عبه سید‌مرادی درباره گور جمعی قُروه.  

بیش…