صوتی و تصویری

مسجد سلیمان، تُل‌بُزان: کسی می‌داند شما کی هستید؟

در حاشیه گورستانی در مسیر جاده مسجد سلیمان به دهستانی به نام تُل‌بُزان، یک سازه سیمانی با پنج برآمدگی غیرعادی وجود دارد که اندازه هرکدام از […]

بیش…