صوتی و تصویری

نسل ما را کشتند

بهرام روحانی، زندانی سیاسی سابق، از کشتار ۶۷ در زندان قائمشهر، خواهرش که اعدام شد و احتمال دفن جان‌باختگان در گودالی مجاور آرامگاه چالدشت می‌گوید.

بیش…