صوتی و تصویری

به ماه نگاه نمی‌کنم

‌حسن گلزاری، جان‌به‌دربرده کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت، در این شهادت تصویری، از مواجهه خود با هیات مرگ و روزها و شب‌های اعدام‌های دسته‌جمعی می‌گوید.

بیش…