صوتی و تصویری

در سایه درخت کُنار

عکس‌ها و متن این مطلب از مجموعه‌ای برگرفته‌ شده که عباس بختیاری، زندانی سیاسی سابق و نویسنده، همراه با توضیحات در اختیار عدالت برای ایران […]

بیش…