اسناد

به تاریخ نهم مردادماه هزار و سیصد و شصت و هفت

سند زیر گواهی فوت زینب باقری، از جان‌باختگان کشتار ۶۷ در زندان فجر اهواز، است. در این سند تاریخ اعدام او ۹ مرداد ۱۳۶۷ ذکر […]

بیش…