سربه‌نیست‌شدگان

همچون پلنگی در بند

طاهره خرمی، زندانی سیاسی سابق، از همبندیان خود در زندان ایلام می‌گوید که در کشتار سال ۶۷ جان‌ باخته‌اند.  

بیش…

خانه‌مان سند نداشت که آزادش کنیم، اعدام‌اش کردند!

نام و نام خانوادگی شاهد: ندا رحمتی تاریخ مصاحبه: ۹ مه ۲۰۱۷ *مصاحبه‌کننده: عدالت برای ایران   من شانزده هفده سالم بود که خواهرم، مرضیه […]

بیش…

ایلام: شماره‌گذاری‌شده با چوب جعبه میوه

در حاشیه دورافتاده گورستان صالح‌آباد ایلام، چند سنگ قبر وجود دارد که نام‌های اعدام‌شدگان کشتار ۶۷ این شهر روی آن نوشته شده است. هیچ ‌کس […]

بیش…