سربه‌نیست‌شدگان

مثل هر بچه دیگری

امیر میرزاییان، زندانی سیاسی سابق، از نوجوان‌های اعدام‌شده در کشتار ۱۳۶۷ در زندان وکیل‌آباد مشهد می‌گوید.

بیش…

بعد ۲۹ سال هنوز وقتی زنگ می‌زنند می‌گوید: شاید مهدی باشه!

نام و نام خانوادگی شاهد: عزت حبیب‌نژاد تاریخ مصاحبه: ۶ دسامبر ۲۰۱۷ مصاحبه‌کننده: عفو بین‌الملل* من عزت حبیب‌نژاد هستم متولد ۱۸ فروردین ۱۳۳۷. همسرم مهدی […]

بیش…