سربه‌نیست‌شدگان

خانواده اکبری منفرد؛ عدالت اجرانشده

در ۲۳ مهر ۱۳۹۵، مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی محبوس در اوین، با ارسال شکواییه رسمی به دادسرای تهران، خواستار رسیدگی به پرونده اعدام برادرش، […]

بیش…