سربه‌نیست‌شدگان

نسل ما را کشتند

بهرام روحانی، زندانی سیاسی سابق، از کشتار ۶۷ در زندان قائمشهر، خواهرش که اعدام شد و احتمال دفن جان‌باختگان در گودالی مجاور آرامگاه چالدشت می‌گوید.

بیش…

قائمشهر، چالدشت: امروز روز عروسی سه تا بچه‌هامه!

در خردادماه ۱۳۶۷ و درست پیش از عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق، تعداد زیادی از هواداران سابق یا فعلی این سازمان در قائمشهر دستگیر […]

بیش…