​Iran: Nya Bevis Avslöjar hur Flera Massgravar Avsiktligt har Skändats och Förstörts

April 30, 2018

Mynewsdesk:

-Efter massakern 1988 i Iran begravdes mellan 4 000 och 5 000 människor i hemlighet i massgravar

-Iranska myndigheter förstör medvetet viktiga kriminaltekniska bevis som skulle kunna visa som hände

-Genom att bygga vägar, använda bulldozers, dumpa skräp och bygga nya begravningsplatser förstörs massgravarna

Nya bevis som bland annat består av satellitbilder, foton och analyser av videofilmer visar att iranska myndigheter avsiktligt förstör misstänkta eller bekräftade massgravar. Massgravarna kopplas samman med massakern i Iran under 1988 då tusentals människor som fängslats på grund av politiska skäl fördes bort och avrättades utomrättsligt. Det här visar en rapport som Amnesty International släpper tillsammans med Justice for Iran i dag.

Rapporten Criminal cover-up: Iran destroying mass graves of victims of 1988 killings avslöjar att iranska myndigheter använder bulldozers, bygger vägar och hus, dumpar skräp eller bygger nya begravningsplatser ovanpå platser för massgravar. På det här sättet förstörs viktiga bevis som skulle kunna användas för att få fram sanningen om vad som hänt, för att skipa rättvisa samt kunna ge kompensation till offren och deras familjer. De här platserna har varit under konstant bevakning av säkerhetstjänster – vilket antyder att underrättelsetjänsten, säkerhetstjänsten och juridiska instanser är inblandade i besluten som har att göra med att massgravarna förstörs och skändas.

-Massakern 1988 i Iran är ett sår som fortfarande är öppet, trots att så många år har gått. Genom att förstöra viktigt bevismaterial förstärker de iranska myndigheterna avsiktligt ett klimat av straffrihet. Det är tre decennier sedan den här fruktansvärda slakten ägde rum och det är hög tid för myndigheterna att avslöja, snarare än att dölja, sanningen, säger Philip Luther, chef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

– Detta är brottsplatser och de måste skyddas tills korrekta och oberoende rättsliga utredningar har gjorts för att både identifiera offren och för att fastställa vad som hänt dem. Alla som är ansvariga för dessa brott – för att ha utfört dem, gett order om dem eller för att dölja dem, måste ställas till svars, säger Shadi Sadr, chef för Justice for Iran.

Justice for Iran uppskattar att det finns människor begravda på över 120 platser runt om i landet efter massakern 1988. Rapporten identifierar sju misstänkta eller bekräftade massgravar som har blivit förstörda mellan 2003 och 2017.

Bakgrund
I nära 30 år har iranska myndigheter ihärdigt mörkat vad som hänt offren för massakern 1988. Det här utgör påtvingade försvinnanden, vilket är ett brott mot internationell rätt.

Än i dag är det inte känt exakt hur många fångar som blev utomrättsligt avrättade under 1988, men uppskattningsvis handlar det om minst 4 000 – 5 000 människor. Inga befattningshavare har blivit utredda eller ställts inför rätta, och en del av de påstådda förövarna fortsätter att inneha politiska poster eller inflytelserika positioner inom det iranska rättsväsendet. Familjer har förbjudits att hålla minnesceremonier eller smycka massgravarna med blommor och minnesord. De har också åtalats och fängslats i sitt sökande efter vad som hänt. (Läs mer här: https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5840/2017/en/)

Massakern inleddes kort efter att Iran-Irakkriget upphörde 1988 och efter ett misslyckat väpnat intrång av den Irakbaserade organisationen Folkets mujahedin i Iran i juli samma år. Runt om i landet hölls fångar som fängslats på grund av politiska skäl isolerade. I augusti och september började uppgifter cirkulera om att fångar avrättades i grupper och begravdes i omärkta massgravar. Förtvivlade familjemedlemmar sökte bland närliggande begravningsplatser efter tecken på nygrävda gravar. Vad som hänt dessa människor eller var de finns är fortfarande okänt.

Från slutet av 1988 blev offrens familjer tillsagda av myndigheterna att deras släktingar hade blivit dödade utan att de gav någon mer information om vad som hänt. Men kropparna återlämnades aldrig och de flesta begravningsplatser avslöjades inte.

De flesta av dem som avrättades utomrättsligt var dömda till långa fängelsestraff. Ofta var de fängslade på grund av sina fredliga motståndsaktiviteter – för sådant som att dela ut tidningar och informationsblad, att vara med i demonstrationer mot regeringen och för att ha verkliga eller påstådda anknytningar med olika oppositionella grupper. Andra hade avtjänat sina fängelsestraff men hade inte blivit frigivna eftersom de vägrade att göra uttalandet om att de “ångrat sig”.

Rapporten finns bifogad som pdf och det engelska pressmeddelandet finns i sin helt på www.amnesty.org

Om bilderna:
Översta satellitbilden är från Tabriz, från jjuni 2016 och 11 september 2017, och visar hur över hälften av den misstänkta massgraven i Vadieh Rahmat har täckts med cement.

Den andra satellitbilden är från Mashhad och från 7 august 2016 och 27 augusti 2017 och visar hur nya byggnationer nu finns på massgraven som finns i det södra hörnet av gravplatsen Behesht Reza.