تماس با ما

در صورتی که درباره گورهای جمعی و قربانیان اعدام‌های دهه شصت اطلاعاتی دارید لطفا از فرم مندرج در این صفحه استفاده کنید:

ثبت اطلاعات

در صورتی که درباره سایر قایع دهه شصت اطلاعات و اسنادی دارید به این نشانی ای میل بزنید:

info[at]jfingo.org